Latvia

Latvia

LATVIJAS SLIMNĪCU BIEDRĪBA
Latvian Hospital Association

Lielvãrdes ielã 68
1006 Riga

http://www.lddk.lv/biedrs/latvijas-slimnicu-biedriba/

 

HOPE Governor and Liaison Officer

Dr. Jevgenijs KALEJS

Chairman
Latvian Hospital Association

Lielvãrdes ielã 68
LV – 1006 Riga

 

HOPE National Coordinator

Ms. Ieva LEJNIECE

International Project Coordinator
Children’s Clinical University Hospital

Vienibas gatve 45
LV – 1004 Riga
ieva.lejniece[at]bkus.lv
Mobile +371 26399686